Gabriel MilanJuliana Regina Von Breitenbach

Carl Friderich MilanAnna Marie Kesler

Juliane Regine Milan

f a m i l y
Children with:
Poul Nissen

Siblings:
Gabriel Ferdinand Milan
Casper Felix Milan
Friderich Carl Milan
Anna Christina Dorothea Milan

Children:
Carl Friderich Nissen
Elisabeth Kirstine Nissen
Anna Maria Milan
Juliane Regine Milan
 • Born: 1709
 • Married 1744 to Poul Nissen
 • Died: , Norge

  pict1110.jpg [165x120]
  Var Datter af Maler Carl Fr. Milan (i Odense) og dennes Hustru, Anna Marie Kesler. Hun fØdtes c. 1709 og var ved Moderens Død, 1730, 21 Aar gammel. 28-4- 1742 er hun fadder ved Broderen G. F. Milans SØn, Carl Friderichs Daab i Helligaandskirken, København. Hun blev gift med Poul Nissen; hvornaar ved vi ikke. Men de var formodentlig gift 1744, idet Poul Nissen 14-1 samme aar var Forlover ved sin Svigerinde, Anna ChrlsUana Dorotbea MUans Bryllup i Enkefru Mørchs Hjem i Brolæggerstr.. Kbhvn. Poul Nissen var dengang Sergeant ved Holmen. Samme Aar optræder han som Fadder til den omtalte Svigerindes første Barn, nemlig den lille Johanne Marie Bræstrup, døbt 31-3-1744 i Helligaandskirken. København. Poul Nissen nævnes i Kirkebogen som underofficer ved Holmen. 1746 er han Skibsskriver.
  Siden nævnes han. som Sergcant i Marinen. Han udnævntes 17-12-1750 til Zahlmestor, Vejermester, Inventarieskriver og Bygningsinspektør ved Frederiksvæm i Norge; hans Bestalling som saadan er dateret 25-3-1751. Samtidig afskedigedes han fra Sergeanttjenesten og fik i Stedet tillagt 70 Rdl. den 14--3-1754. familien flyttede altsaa til Norge, og man hører ikke mere til den. Jeg har forespurgt det norske Rigsarkiv, om det kunde give Oplysninger af Interesse (I. Eks. Dødsdata etc.), om Juliana Regina og Poul Nissen; men Arkivet svarede, at deres Navne ikke findes I dets Arkivalier.
  Juliana Regina og Poul Nissen fik 2 Børn; om deres Daab fortæller Holmens Kirkebog følgende:
  Carl Friderich, Søn af Poul Nissen, Compagniets. Skibsskriver, og Juliane Regina Miland, døbt i Holmens Kirke. 6. Juli 1746. Faddere:
  Ga.briel ferdinant Miland, Hofforgylder; Friderich Miland og Jens Bræstrup, Malere; Mad. Anna Marie Miland og Inger Maria Miland.
  Elisabeth Kirstine, dØbt i Ho1mens Kirke 13-2-1748, Datter af Povel Nissen,Sergeant i Dronningens Tvergade, og Juliana Regina Miland. Faddere: Gabriel Ferdinant Miland, Hofforgylder; Friderich Carl Miland, Maler; Jens Brestrup idem; Mad. Elisabelh MØrch (Skrædderenke) i Brolæggerstræde; Friderica Milandt.


 • Milan2014 Issue 6.2 , Sidst opdateret 2022.02.16

  ref:
  Per Juul Larsen og H.C.TERSLIN 1924