Gabriel MilanJuliana Regina Von Breitenbach

Carl Friderich MilanAnna Marie Kesler

Friderich Carl Milan

f a m i l y
Siblings:
Gabriel Ferdinand Milan
Casper Felix Milan
Juliane Regine Milan
Anna Christina Dorothea Milan
Friderich Carl Milan
 • Born: 20 NOV 1711, Fyn
 • Married 16 MAY 1746, Helligåndskirken, København, Danmark, to Inger Marie With
 • Died: 8 SEP 1787, København
 • Occupation: Landman og Maler

  pict1209.jpg [165x120]
  Han var Nr. 4 i Rækken af Malermester Carl Friderich Milan og Anna Marie Keslers Børn. Han fødtes paa Fyen (maaske i Odense) 20. Nov. 1711 og var saaledes ca. 10 Aar yngre end Broderen Gabr.Ferd. Milan, den senere Borgmester. Ved sin Moders Død var han 19 Aar gammel. Ligesom faderen blev han Maler, men synes ogsaa en Tid at have Landmand, idet han boede paa og havde Opsyn meo Gaarden Marsvinslund, Som Broderen Gabr. F. Milan ejede 1740-45.
  1744 træffer vi Friderich Carl i København, hvor han 31. Marts optræder som fadder i Anledning af Søsterdatteren Johanne Marie Bræstrups Daab i Helligaandskirken. Paa dette Tidspunkt er han Sergeant ved Søetaten, saa han maa altsaa en Tid have været ved Marinen.
  Næste Aar, l745, er han atter Fadder,nemlig i Anledning af Søstersønnen Carl Christian Bræstrups Daab 6. Juli i Heligaandskirken; han var dengang Malersvend og logerede i Kompagnistræde i København. 3.Febr. 1744 havde han løst Borgerskab som Maler i København. Han blev siden Hofforgylder og Hofmaler.


 • Milan2014 Issue 6.2 , Sidst opdateret 2022.02.16

  ref:
  Per Juul Larsen og H.C.TERSLIN 1924