Gabriel MilanJuliana Regina Von Breitenbach

Carl Friderich MilanAnna Marie Kesler

Anna Christina Dorothea Milan

f a m i l y
Children with:
Jens Christian Christensen Bræstrup

Siblings:
Gabriel Ferdinand Milan
Casper Felix Milan
Juliane Regine Milan
Friderich Carl Milan

Children:
Johanne Marie Bræstrup
Carl Christian Bræstrup
Anne Marie Bræstrup
Gabriel Felix Bræstrup
Juliane Birgitte Bræstrup
Frantz Frederik Bræstrup
Anna Christina Dorothea Milan
 • Born: 22 JUN 1717
 • Married 14 JAN 1743, København, to Jens Christian Christensen Bræstrup
 • Died: 2 DEC 1752, København

  pict1265.jpg [165x120]
  Var Malermester C. Fr. Milans og Anna Marie Keslers yngste Barn, født 22-6-1717, vistnok paa Fyn. Ved Moderens Død var hun ca.
  13 Aar gL Hvorledes hun tilbragte sin første Ungdom, ved vi ikke;
  rimeligvis er hun fulgt med faderen til København og har maattet hjælpe og pleje ham, til han døde 1738, efter nogle Maaneders Sygeleje;
  Efter faderens Død kom den unge Anna Christiana vistnok i Huset hos Enken efter Staldskrædder Jens Ibsen Mørck, Elsebeth Mørck, der var Svigermoder til Anna Christianas Broder. Gabr. F. Milan.
  27 Aar gl. blev hun gift med Malersvend (siden Mester og Holmaler) Jens Christian (Christensen) Bræstrup, der var født 30-8-1712 i Bræstrup, Ring Sogn, Thyrsting Herred i Jylland.
  Om Vielsen fortæller Helligaands Kirkebog følgende:
  ..Jens Brestrup, Ungkarl, Malersvend. og Anna Christiana Dorotbea Milan, Pige, som opholder sig i Staldskrædder-Enken Mad. Mørcks Hus i BroLæggerstræde, hvor de efter kgL. Bevilling bliver copulerede 14-1-1744. Forlovere: Christian Wohlert, Mestermaler, og Poul Nissen, Sergeant ved HoLMen (han var .gift med Anna ChrIstianas Søster Juliane Regine).
  De nygifte boede en Tid i Knabrostræde, men flyttede siden til Kompagnistræde i København.
  Ægteskabet varede kun ca. 9 Aar. og i løbet af den Tid fødte Anna Christiana 6 Børn, det sidste faa Maaneder før hendes Død. Hun . var kun 36 Aar gammel da hun døde 2. Dec. 1752 af Pleuritis. Hun blev begravet fra Helligaandskirken 6. Dec. 1752.

 • Milan2014 Issue 6.2 , Sidst opdateret 2022.02.16

  ref:
  Per Juul Larsen og H.C.TERSLIN 1924