ADVARSEL : Følgende er uddrag fra en gammel lægebog !!

Du bør ikke behandle sygdomme på egen hånd. Spørg din praktiserende

læge om den eksakte diagnose og få råd om behandlingen !!

 

LILLE MAGIE - Magiske og andre kunstvejledninger fra 1832. Forskellige uddrag.

Uddrag af Bog fra 1832, tilegnet højgrevelige Exelence
Frederik Ahlefeldt Laurvig
Herre til Grevskaber Langeland og Riringe
Et af den berømte Dr.Matrini anbefalet Lægemiddel for Øjnene.

Den Øjensvaghed, imod hvilken dette Lægemiddel er saa overmåde virksomt,er: Hinde, Rødhed og smerter i øjnene, hvorved ofte et skarp brændende Vand udrinder af Øiet, saa at endog Øiestenen selv lider og det hvide i Øiet bliver ganske ildrødt,saa Øiet ganske maae skjules for Dagens lys.

Dette besværlige Onde, i sin vildeste hæftighed, hæver dette Middel blot ved anvendelse een gang.

Man tager et stykke Birak, sætter det paa en Gaffel eller andet spids Instrument, og antænder det ved et Bordlys. Man har nu ved Haanden noget Rosenvand, omtrent en god Skefuld, hvori man udslukker den brændende Birak. Denne Antændelse og Udslukning gjentages 30 Gange. Til dette saaledes tilberedede Rosenvand, der sies igjennem et reent linned Klæde, kommes ( saafremt Smerter er meget stærk) halv saa megen nymalket Mælk ( helst af en Kones Die ). Af denne Tilblanding hældes eller stryges noget i Øiet, særdeles i Øiekrogen, da man med lukkede Øine lægger sig til hvile, hvorfor det også er bedst at foretage dette ved Sengetid, Den følgende Morgen finder man sig til sin største Glæde helbredet, om man nok saa længe har udstaaet5 denne Qual og forgæves anvendt mange Midler.

Imod Blindhed.

Af 2 gange brændt Fennikelvand dryppes hver time2 á3 Draaber i Øiet Nat og Dag;hermed vedeligeholdes i 4 Uger,da synet gjenerholes.

 


 

2 Del af Lille Magic

 

At tage rust af staal og jern :

Vinstensolie tager rustpletter af staal og jern naar det bestryges hermed

 

Mod Tandpine .

Er det paa den højre side Tanden eller Tænderne smerter, fatter man om Tænderne der gør undt, med 2 fingre af den højre haand, ganske lettelig, saaaledes at Tommelfingeren berører det yderste af Tanden, og Pegefingeren det inderste, man holder saaledes noglke sekunder om Tanden. Det er ofte forsøgt, at Smerterne da standsede, og ved gentagne forsøg hæves. Er Tandpinen paa venstre side, bruges venstre Haand.

 

At faa Tandstumper og Rødder bort uden Smerte.

Naar man gnider den med frisk Faarost, og lægger noget af det over Tandrødderne gaar den ud.

Alle arter af Tandpine.

Denne fordrives ved at lægge Ejaputolie paa Bomuld vede Tanden.