Lars NielsenAne Kirstine KristensdatterAnders HansenBendte Bendtsdatter

Niels LarsenKaroline Andersdatter

Laurits Larsen

f a m i l y
Siblings:
Bendte Christine Larsen
Berndt Anton Larsen
Lorentine Augusta Larsen
Christian Larsen
Aurelia Birgitte Larsen
Christine Laurine Johanne Larsen
Julia Christiane Larsen
Anders Henrik Larsen
Laurits Larsen
 • Born: 24 APR 1869, Gilleleje Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Danmark
 • Died: 4 FEB 1891, Gilleleje Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Danmark

  Kirkebøger:
  Film 226-4 Gilleleje sogn, Holbo herred, Frederiksborg Amt
  side 28 FØDTE DRENGE År 1869
  Navn: Laurits Larsen
  Født: 24 Apr 1869
  Døbt: Hjemmedøbt 19 Maj, i Kirke 4 Juli 1869
  Forældre: Fisker Niels Larsen og Hustru
  Caroline Larsen af Gilleleje
  Faddere: Fisker Lars Nielsens Kone, Skomager Anders Hansen,
  Skomager Peder Hansens Søn Edvard, og Fisker Carl Svendsen
  alle af Gilleleje.

  "Helsingør Avis"
  No.30 Torsdag den 5 Februar 1891
  Sunket Fiskekvase. Fra gilleleje modtog vi i Aftes følgende Privattelegram:
  Et beklagelig Uheld har ramt den her hjemmehørende Kvase "Ørersund", som idag
  ved Vedbæk er tørnet imod Is og sunket. En ung tyveaarig Mand, Laurits Lausen
  tilsatte desværre Livet. Ladning, Garn og Redskaber ere sansynlig tabte.Ingen
  Assurance.

  No.31 Fredag den 6 Februar.
  Kvasen "Øresund"s Forlis: Besætnimgen paa den igaar omtalte, ved Vedbæk sunk-
  ne Kvase fra Gilleleje, bestod af 6 Mand, af hvilke de 5 reddedes af Taarbæk
  Fiskere, medens desværre den ene, som medeelt, svømmende paa Aarer og andre
  Redskaber fra den sunkne Baad blev de fundne af Taarbæk Fiskere, som bragte
  dem i Land i en meget forkommen Tilstand.

  No.42 Torsdag den 19 Februar.
  Fiskekvasen "Øresund"s Forlis. Fra Gilleleje skrives til os: Som det vil
  mindes, meddelte jeg Dem i sin Tid pr. Telegram, at den her hjemmehørende
  Kvase "Øresund" den 4de af Isen blev skruet i sænk ved Vedbæk, hvorved en
  Mand tilsatte Livet. De øvrige 5 ombordværende Fiskere reddedes ved at klamre
  sig til de omkringdrivende Hyttefade og andet løst Inventarium, og bleve i
  yderste Øjeblik optagne af en tililende Fiskerbaad fra Taarbæk, som ilandsatte
  de forkomne, halvdøde Mennesker i Vedbæk, hvor de af Beboerne bleve modtagne
  med den hjerteligste Forekommenhed og plejet paa det Bedste.
  For at bjerge Kvasen henvendte Ejerne sig til "Switzers", som med den mest
  paaskjønnelsesværdige Beredvillighed stillede "Kattegat" til Disposition.
  Vedkommende kunne ikke noksom udtale deres Taknemmelighed for denne store
  Imødekommenhed fra Rhederiets Side; men med lige saa stor Anerkjendelse frem-
  hæves og paaskjønnes Hr. Kapit. Gottliebs humane Optræden under Bjergningen,
  idet han drog Omsorg for, at de Skibbrudne forsynedes med fuld Forplejning
  samt Ophold ombord, indtil Fartøjet i Helsingør foreløbigt var tættet og kun-
  de sejle hertil, hvor det nu staar paa Land under Reparation.
  Ved Henvendelse til forskjellige fremragende Personer, ved Sammenskud fra
  Standsfæller samt ved en forventet Indtægt af en paatænkt Dilettantkomedie osv
  haaber man at skulle kunne dække, idetmindste en Del af det betydelige Tab,
  som ingen af de Paagjældende kan taale, da de Alle ere uformuende.

  Afskrevet af fabrikant montør Carl Petersen i 1957:

  4. februar 1891 kom kvasen "ØRESUND" fra Anholdt med fisk, som de dels selv
  havde fisket og dels købt til Gilleleje, de var i land, men skulle fortsætte
  til København.
  Besætningen bestod af følgende: fisker Otto Svendsen-Peter Petersen
  (Munkerup)-Christian Filip Nielsen-kaldt "Fille" og den 22årige Laurits Larsen
  På vejen mødte Laurits Larsen fisker Julius Petersen-han sagde:"du skal være
  forsigtig i dag, jeg har drømt, at I sejlede mod et isstykke- og båden sank-
  så du omkom.-Laurits tog sig det ikke nær, han var jo ung.
  De sejlede hårdt med fulde sejl, udfor Tårbæk sejlede de mod et isstykke, så
  der gik hul i båden. De mindskede så lidt på (farten)sejlene og fik hullet
  oven vandet, men tørnede atter mod et isstykke og fik hul i forskibet, og
  båden begyndte at synke.
  De reddede sig på hyttefade og isstykker.
  Filip Nielsen sejlede i topsejlet, der havde dannet en tragt, han stod i-
  Laurits holdt ved et lille isstykke, som dårlig kunnebære ham.
  En af kammeraterne kaldte på ham, at han skulle komme over til ham, på vej
  derover sank han, han blev aldrig fundet.
  De andre blev reddet af fiskere fra Tårbæk."

 • Milan2014 Issue 6.2 , Sidst opdateret 2022.02.16

  ref:
  Per Juul Larsen og H.C.TERSLIN 1924