Benjamin Ben Immanuel MusaphiaSara Abigail De Silva

Gabriel Milannn De Castro

Frantz Ferdinand Milan

f a m i l y
Siblings:
Carl Friderich Milan
Christian Ulrich Milan
Felix Milan
Charlotte Isabella Milan
Conrad Adam Milan
Frantz Ferdinand Milan
 • Born: 1658, Brüssel Eller Amsterdam

  pict1062.jpg [165x120]
  Han var Guvernør G. Milans ældste Søn med ..de Castro.
  Hans Fødselsaar og Dødsaar kendes ikke; formodentlig er han født i Brussel. Under Faderens Guvernørtid spillede han en vis Rolle paa St. Thomas, Ingen heldig; han havde en særlig Evne til at gøre sig ilde lidt. Han blev af Faderen ansat Øens Raad i Stedet for Løjtnant Chr. Heins. I Brevet fra Niels Lassen siger denne, at Faderen har gjort ham til Løjtnant i Kompagniet; .man kan høre ham hele Dagen, snart naar man er alskønt uden Fortet. thi det er dog og har altid vaaren som man siger bab, bab med ham, og det alt med stor Grandeci. Paa Forlangende af A. Esmit (den tidligere Guvernør) blev han medtaget som Fange fil København 1686, men kunne dog ikke overbevises om nogen Brøde. Efter at have siddet 14 Mdr. I Arrest Løslodes han, og Ad. Esmil maafte endog betale ham 300 Rdl Efter Faderens Henrettelse faldt han Vestind. Komp. til Besvær, dels med Krav paa en enkelt Neger af de konfiskerede Slaver, dels med Bøn om Rejsepenge til at komme ud af Landet for, 16-10-1689 bevilgede man ham 10 Rdl. (siden forhøjet til 15 Rdl.), men Negeren maatte han give Afkald paa. Dermed forsvinder Felix Milan, saa vidt vides, hel fra Landet.

  H.C Terslin

 • Milan2014 Issue 6.2 , Sidst opdateret 2022.02.16

  ref:
  Per Juul Larsen og H.C.TERSLIN 1924