Gabriel MilanJuliana Regina Von Breitenbach

Carl Friderich Milan

f a m i l y
Children with:
Anna Marie Kesler

Siblings:
Christian Ulrich Milan
Felix Milan
Frantz Ferdinand Milan
Charlotte Isabella Milan
Conrad Adam Milan

Children:
Gabriel Ferdinand Milan
Casper Felix Milan
Juliane Regine Milan
Friderich Carl Milan
Anna Christina Dorothea Milan
Carl Friderich Milan
 • Born: 1676, Amsterdam, Holland
 • Married to Anna Marie Kesler
 • Died: 30 JUL 1738, Helligånd, København

  pict385.jpg [165x120]
  C. Fr. Milan var Søn af G. Milan og dennes anden Hustru, Juliana Regina, f. von Breitenbach. Han fødtes 1676 (rimeligvis i Amsterdam).
  Ved Faderens Henrettelse, 1689, var han altsaa 13 Aar. Dronning Charlotte Amalie, der, saa vidt vides, tog sig af Milans ulykkelige Enke, tog sig ogsaa af hendes Dreng, idet hun lod ham lære Skildre-Kunsten.
  I Odense Magistratsprotokol Over indkomne Breve 1719-25 (335) hedder det om C. Fr. Milan, at han af Charlotte Amalie var antagen og fremholden til at lære Skildre-Kunsten, og siden har tjent 8 Aar ved sælandske Regiment og 9 Aar ved Drabantgarden. Hirsch fortæller, at C. Fr. Milan og en anden Drabant, Thomas Andreas Winler,en Dag kom i Strid med hinanden paa Slotspladsen, og det ender med Haandgribeligheder. hvorfor de begge anresteres. Hirsch meddeler, at C. Fr. Milan var gift med Anna Marie Wiet, en Søster til en Margrete Wiet, der var gift med Kaptajn Rosenvoldl, og han fortæller, at de to Hustruer 8-12-1701 anraaber Kongen om Naade for deres Mænd.

 • Milan2014 Issue 6.2 , Sidst opdateret 2022.02.16

  ref:
  Per Juul Larsen og H.C.TERSLIN 1924