Christian Frideric HalkierCathrine Marie Larsdatter Feldtog

Lauritz Friderich HalkierAnne Cathrine Christensdatter Wibroe

Jacob Halkier

f a m i l y
Children with:
Marie Elisabeth Lyngaa

Siblings:
Annanie ?
Jens Christian Halkier
Peder Jacobsen Halkier
Jacob Halkier
Jens Halkier

Children:
Christen Jensen Halkjær
Frederik Halkjær
Karen Halkjær
Mette Marie Jensine Halkjær
Theodor Reinold Halkjær
Christine Regine Halkjær
Ane Cathrine Halkjær
Jacob Halkier
 • Born: 21 DEC 1814, Sct. Mogens Gade. Viborg
 • Married to Marie Elisabeth Lyngaa
 • Died: 15 JUL 1887
 • Occupation: Skomager

  pict1314.jpg [114x193]
  "Hans far Lauritz Friderich Halkier var bogbinder, moderen Anne Cathrine Wibroe, hvis far var smed Christian Wibroe ( Bryggerfamilien) gift med Sidsel Jørgensdatter Stampe. Han blev indskrevet i Viborg Borgerskole, hvorfra han fik afgangseksamen d. 21 april 1829 : Foreviseren Jacob Halkjær Fød i Viborg d. 21 Decenber 1814 af Forældre, Bogbinder Frederik Halkjær og Hustru Cathrine Christensdatter, har med Examen i Viborg Borgerskole den 21 April 1829 aflagt saadan Prøve paa sine Kundskaber, at han blev tilkjendt Hoved, Charakteren : Meget godt Hans Opførsel under Skolegangen har været meget godt, og da han havde den Lovbestemte, Alder blev han udskreven af Skolen, hvorfor dette Bevis hermed ,meddeles. Comissionen for Borgerskolen i Viborg den 16 April 1830 På beviset har sognepræsten Friis skrevet: Ovennævnte Jacob Halkjer .I. vaccineret d. 22 Mai 1861./. blev confirmeret i Viborg Søndersogns Kirkr 1.ste Søndag efter Paaske 1830, og communiceredes (gik til alter) Søndagen derpaa. Han var godt forberedt og sedelig. Gud være med ham. Viborg d. 16 Marts 183 I Læretiden som skomager startede d. 24 juni 1830 hos skomagermester Severin Mathiesen Hartimer, hos hvem han også boede til han blev svend d. 13 juli 1835. Det flotte svendebrevet, som er udstedt d. 7.de april 1836, er vist på næste side. Kort tid herefter flytter han til Randers, hvor han d. 13 aug. 1836 som krævet er indført i Sct. Mortens kirkebog som ankommet. Hans bror Farver Jens Halkier var allerede i 1829 flyttet til Randers. I folketællingen 1840 er han opført som skomagersvend hos skomagerenken Maren Jensen. Af borgerbrevet som han får den 5 juli 1843 fremgår det, at han i 1841 blev medlem af det frivillige Jægerkorps. Borgerbrevet som vises på side 16 har følgende tekst: Borgemester og Raad i Randers Gjør vitterlig: at Aar 1843 den 5.te April fremstod Skaamagermester Jacob Halkjær og forlangte Borgerskab paa berørte Profession. Han foreviste Attest at være født i Viborg den 21 December 1814, Attest fra Chefen for det frivillige Jægercorps, at han er indtraadt i samme den 21 April 1841, og endnu staar ved Corpset, samt Qvittering for at have betalt 2 mark til Fattigkassen. Og da Magistraten intet fandt imod den gjorte Begjæring at erindre, da Comparenten har aflagt anordnet Mesterprøve, saa blev det forlangte Borgerskab Comparenten meddelt, hvorefter han aflagde den befalede Borgereed. Paa Grund heraf bliver bemeldte Jacob Halkjær meddelt dette Borgerbrev i hvis Følge han er berettiget til som Skaamagermester her i Byen at ernære sig og er deelagtig i de Rettigheder, som tilkommer Byens Borgere, ligesom han er pligtig at deeltage i de Pligter og Byrder, som paaligger disse og bør han som Borger vise sin foresatte Øvrighed, ifølge den af ham aflagte Eed tilbørlig Lydighed. Det bliver derfor en Selvfølge, at han for øvrigt ikke maa befatte sig med at drive andre Næringsveje, end den hvorpaa han har vundet Borgerskab. Saaledes udstedes dette Borgerbrev under vore Hænder og Stadens Segl. Randers Raadstue d. S Juli 1843"

  (uddrag af bogen JENS CHRISTENSEN HALKIER'S EFTERSLÆGT) ved Bent Madsen

 • Milan2014 Issue 6.2 , Sidst opdateret 2022.02.16

  ref:
  Per Juul Larsen og H.C.TERSLIN 1924