Mit eget Univers

 

Det nu, hvori Gud skabte det første menneske, det nu, hvori det sidste menneske engang skal
dø, og det nu, hvori jeg taler her, er alle e't hos Gud og er kun et eneste samtidigt nu.
star.gif (1459 bytes)

"Vi har kun denne Jord"-- UNIVERSET --star.gif (1459 bytes)

En definering og tanke om livet
Man gør sig mange tanker om den tilværelse vi lever i, hvad er det hele, og hvorfor er vi her, og hvad er tanken med det hele. Hvis vi starter fra begyndelsen med universet, det vi kender til i dag, er oplysninger fra andre mennesker som har skabt sig en viden om universet, ved læsning eller forsøg, Der er foretaget udsendelse af radiosignaler, som noget af det første man gjorde, for at blive klar over om der er andre levende væsener , med en større, eller en mindre viden end os selv, senere er man kommet derhen hvor man kan sende mennesker ud i rummet, vi har også sendt mennesker til vor nærmeste planet " Månen", og der blevet klar over at der ikke var noget liv som os selv, det var jo det man forventede, og fik da dette bekræftiget.Vi har nu sendt Satellitter med måleudstyr til vores nærmeste kloder, for om vi på en eller anden måde kan få konstateret om der findes liv i vores system, det vil de næste år, eller århundrede, vise os om dette findes.
Min tanke går derhen at kloden har været igennem 3 perioder.Det kommer sig af at nogle videnskabsmænd, formoder at vi har haft tre kloder der har drejet sig om jorden, i den første periode, var den tid med Dinosaurerne, og lad os først starte med dem. For 150 millioner år siden, var starten på det første liv her på jorden, det formodes der, det var den tid man kaldte Kridttiden, og efter den kom Juratiden. Efter de missiler man har fundet i dag, og det er mange steder på kloden, viser det sig at for 65 millioner år siden uddøde Dinisaurerne, og efter hvad forskerne er kommet til med tidsberegningen skulle det være muligt. De er også kommet til den konklusion, at kloden er ramt af en Asteroide, og ved nedslaget er der opstået en ildstorm, med en senere syreregn over hele kloden,( Vi har senere oplevet dette, at efter en enorm varmeudveksling, opstår der storme, det forekom i tyskland under 2 verdenskrig, og ved nedkastningen af Atombomberne over Japan). En Asteroide bringer en mængde Iridum. Dette er et meget hårdt stof som der er fundet flere steder på jorden, og det er ikke kun et sted, men overalt, for eksp. i Italien - Canada - Sydamerika, dette stof forekommer kun uden for vor klode, altså i Universet, det er fundet i Jordlaget, og som ses som mørkebrune striber. Sansynligheden er til stede for sådant et sammenstød, da denne første katastrofe indtraf, er det en af de tre Måner vi har haft, disse Måner som har haft forskellig størrelse har kredset om Jorden, og hvor den største der er tilbage nu er vores måne, de andre kloder har været meget små, og jordens tiltrækning på disse har været, at de til sidt er kommet for nær jordens tiltrækningskraft, og har da ramt jorden. Disse nedslag har været så kraftige at de har ændret klodens drejning og vinkel. Den anden kollision var omkring 3000 år før vores tidsregning, det var på det tidspunkt at Pyramiderne blev bygget. Nu kommer vi til Universet igen, hele vores univers drejer også rundt, og ved hver 700 år er universet så tæt på et formodet andet univers, og dette er på et meget højere plan en os. Disse Individer, eller skabninger, vi kan også godt sige mennesker, er fløjet ind i vores univers, og har der fået kontakt med den blå klode, som den nu er i forhold til vores andre kloder, dette grundet på at den er blå, er den megen vand der forefindes. Disse personer har haft det vi kalder rumfartøjer,

ALIENS.GIF (153531 bytes)

hvis drivkraft var en meget stærk magnetisme, de var også i stand til at hjælpe med oprettelsen af pyramiderne, som ikke vi tror er gravkamre men et center for energi, hvor magnetismen blev oplagret, samt det at bygge pyramiderne blev hjulpet af deres små fartøjer, da der jo på stenene der er brugt til byggelsen af disse jo alle har alle gribemærker, efter den løfteteknik som de nu har brugt
Deres ankomst til jorden, og deres tid her, vil vel dreje sig om 700 år, deres indflyvning var over Sydamerika, hvor man den dag i dag kan se diagrammet over indflyvnings banerne. De er kommet ind over Påskeøerne, og landet i sydamerika, på en 45 graders indflyvningsbane, og derefter fortsat til Egypten, deres ophold i
sydamerika har været for energi optagelse. Der findes i dag optegnelser af at hele middelhavs området som er tegnet, og for at kunne nedfælde det er man nød til at være meget højt oppe. der er så senere sket det at kloden igen er blevet ramt af måne nummer to, der har været så megen tid at de alle kunne komme tilbage til deres planet, vi ser jo idag at alle hellige personer har en ring om hovedet, det er en forenkling af deres hjelm.
Efter sammenstødet med jorden igen med måne nummer. 2 er jorden igen rystet, og ved det er det meste af menneskeheden gået under, og de få der var tilbage er igen begyndt en tilværelse, men på så lavt et plan, og da de ikke havde den viden er de startet helt fra begyndelsen. Der er da siden hvert 700 år været kontakt med de mennesker som var her, det eneste bevis vi har i dag er en Kirke i Rumænien, bygget i 1400 tallet, hvor der på vægen over alteret er blevet malet 2 enmands fartøjer, hvor man kan se en person i hver, iført rumhjelm, samt styreredskaber, den er dråbeformet, og den tykke ende vender nedad, og hvorfra der er en stråle synlig.

Time present and time past. Are both perhaps present in time future, and time future
contained in time past.