Gabriel Ferdinand MilanAne Marie Jensdatter MørkLevin Adolph DyringAbel Cathrine Hansdatter

Ulrich Christian MilanCathrine Marie Dyring

Anna Friderica Milan

f a m i l y
Children with:
Ulrich Bræmer

Siblings:
Friderica Carolina Milan
Lovise Ulricha Milan
Anne Kierstine Milan
Inger Marie Milan

Children:
Andreas Christian Bræmer
Maria Ancina Bræmer
Søren Ludvig Bræmer
Hans Friderich Bræmer
Anna Friderica Milan
 • Born: 1775, Søborg, Holbo, Frederiksborg
 • Married to Ulrich Bræmer
 • Died: 10 AUG 1849, Helsingør Alm. Hospital

  pict717.jpg [165x120]
  Hun var den ældste af Købmand Ulrich Chr. Milans og Cathrine Marie Dyrings Børn. Hun giftede sig førsle Gang med Ulrich Bremer, der var Fuldmægtig hos Auditør (senere Etatsraad og Raadmand) Estrup i Helsingør. Med ham fik hun i alt Fald 5 Børn.
  Folketællingen Helsingør 1801 oplyser følgende;
  Familien boede dette Aar Sudergade.
  Ulrich Bremer, Husbond, 32 Aar, gift J. Gang, Fuldmægtig hos Auditeur Estrup.
  Ane Frideriche Bræmer, 26 Aar, gift 1. Gang, Hustru.
  Andreas Christian Bremer. 4 Aar
  Marie Ansine Bremer, 2 Aar
  Søren Ludevig Bremer, 1 Aar
  Hans Friderich Bremer 1 Aar
  Caroline Frideriche Bruun Jomfru, 16 Aar gammel ugift.
  Cathrine Maria Lembach, Madamens Moder (første gang gift med Købmand Cbr. U. Milan). 50 Aar 2 Gange gift, nu Enke.
  Bremers havde ogsaa Sønnen Otto Ferdinand Bremer (kaldte sig Bræmer). f. 27-11-1806 i Helsingør, død i København 4-2-83.
  Efter Konfirmationen kom han i Handelslære, men havde Ulyst til denne Be~stilling og ernærede sig nogle Aar med at give Undervisning i Koralsang. 1834 tog han Lærereksamen som Privatist paa Jonstrup Seminarium,og 1834 oprettede han en Drengeskole i København. Han var forfatter til bl. a. nogle historiske fortællinger og Oversætter af en Mængde engelske Romaner. Tillige var han Redaktør af et Par tidsskrifter af underholdende Indhold, bl. a. "Skandinavisk folkemagazin" (1856-64). Han var gift (1828) med Enken Elisabeth Thaue død Kbhvn. 19-1-1884. 77 Aar gammel.

  H.C. Terslin (Milanbogen)
  Kirkebøger:
  Søborg sogn, Hilbo herred, Frederiksborg Amt
  DÅB 1775
  Ifølge Helsingør Rådstues kopibog for udgåede breve 9 Feb 1776,
  har C.U.Milan & C.M.Dyring da boet i Søborg sogn i flere år.

  Skt Mariæ, Helsingør
  Bog 181 12 DØDE QVINDEKØN År 1849
  Folio 230 Navn: Ane frederikke Winter
  nr.24 Død: 10 August 1849
  Begravet: 16 August 1849
  Stand: Hospitalslem, Enke
  Alder: 75 Aar

  Bent Madsen


 • Milan2014 Issue 6.2 , Sidst opdateret 2022.02.16

  ref:
  Per Juul Larsen og H.C.TERSLIN 1924