Jens Christensen HalkierEva Margrethe Nielsdtr. Hammer

Mogens Halkier

f a m i l y
Children with:
Adelheid Magdalene Lund
Nicolette Claudiana Johansdtr. Kanneworff

Siblings:
Christian Frideric Halkier
Anne Dorthe Halkier
Friderich Emanuel Halkier
Friderich Emanuel Halkier
Inger Margrethe Halkier
Laurids Halkier

Children:
Jens Nicolaj
Eva Sophia
Johannes ?
Katrine Margrethe
Alhed Malene
Kirstine ?
Johannes Wilhelm
Jacob ?
Birgithe ?
Christian ?
Kristine ?
Mogens Halkier
 • Born: 13 APR 1744
 • Married to Adelheid Magdalene Lund
 • Married to Sophie Amalie Kanneworff
 • Married 3 JUL 1788 to Nicolette Claudiana Johansdtr. Kanneworff
 • Died: 19 DEC 1799
 • Occupation: Sognepræst

  I Jydsk Historie og Typografi står der, at Mogens blev" privat informeret" i sin barndom. Han kom i 1756 i Viborg Domskole, blev student i 176111 og cand. Theol. 1765 med karakteren non hvilket var en middelkarakter
  (mediocriter, illum, non, laud og haud ) De fleste fik non. Avisen "Viborg Samler" oplyser i 1773 at han blev han indsat som kapellan ved Søndre sogn. Dette var han til 1776. Degnen i Højslev J.P. Thjørring har skrevet om personligheder i 1700-tallet følgende som er trykt i Jydsk Historie og Topografil2:
  Han er efter Davids Ord en af de stille i Landet og en brav og retsindig Gud Tjener. Mogens Halkjær søgte 1775 det ledige Vorde og Fiskebæk Kald. I den Anledning kalder Biskop Rottbøll ham" en ung Mand, som uden hans Vidende for 2 Aar siden af mig blev bragt i Forslag og som langt har overgaaet min Forventning og fattede gode Tanker siden den Tid, saa jeg turde vove ham i Hovedstaden selv, naar hans Bryst kun var stærk nok, og derfor ønskede jeg helst at faa ham til et af Sognekaldene her i Byen med Tiden". Han betyder derfor, at han maatte forskaanes for "dette maadelige Stykke Brød ( Vorde Kald, naar han ved Lejlighed maatte ihukommes". Efter Rottbølls Forslag fik han derfor senere Ørslev Kloster, hvortil Kongen ved den daværende Vakance havde Kaldsret, da Ejeren af Ørslev Kloster, Hans Henrik Jørgensen, var upriviIegeret. Hvorpaa Rottbølls stærke Ros over Halkjær grunder sig, fremgaar endnu mere af følgende Ytring i den af ham indsendte Konduiteliste i Januar 1776: "Af alle de Herrer Brødre, jeg hørte paa den ganske Visitatsrejse, forbandt ingen et saa vel dyrket Sprog og yndigt Foredrag saa net og nøje med Grundighed og Opbyggelighed som den unge Hr. Peder Aabo til Ullitz og Fovlum, saa jeg vil i ham vente en anden Mogens Halkjær, dog med stærkere Bryst og Helbred".
  Mogens Halkjær blev 25 apr.1776 sognepræst i Ørslev Kloster, som var et selvstændigt sogn. Selv om han var svagelig opnåede han at blive gift 3 gange.

  (uddrag af bogen "JENS CHRISTENSEN HALKIER'S EFTERSLÆGT" ved Bent Madsen)


 • Milan2014 Issue 6.2 , Sidst opdateret 2022.02.16

  ref:
  Per Juul Larsen og H.C.TERSLIN 1924