Carl Friderich MilanAnna Marie KeslerJens Ibsen MørkElsebeth Sørensdatter

Gabriel Ferdinand MilanAne Marie Jensdatter Mørk

Anna Friderica Milan

f a m i l y
Siblings:
Anna Friderica Milan
Regine Milan
Christiana Ulrica Milan
Caroline Milan
Christiana Ulrica Milan
Kirstine Marie Milan
Elisabeth Milan
Carl Friderich Milan
Christiana Ulrica Milan
Anne Catrine Milan
Ulrich Christian Milan
Anne Marie Milan
Henrich Johansen Appel
Elsebeth Johansdatter Appel
Anna Friderica Milan
 • Born: 26 MAR 1731, København
 • Married 1 FEB 1754, Trinitatis, København, to Joachim Ziehlefeldt
 • Died: 25 DEC 1773, Helsingør

  pict90.jpg [127x193] Kisteplade
  Kirkebøger:
  Hellig Geist, København
  Bog 6 7 DØBTE Aar 1731
  Folio 9 D. 20 Mar Gabriel Ferdinand Mahler og A
  nna Maria
  Anna Miland Deres Datter Anna Friderica, Test: Elidabets
  Friderica Ipsen Staldskræders Kone og Jomfrue Elisabets Møller
  Mons. Berg Viientapper, Cornet Lutzen, Christian Rutscher.

  Sct. Olai, Helsingør
  Bog 179 16 DØDE Aar 1774 (Januar)
  Tirsdag d.4 Frue Anna Friderica Zielefelt fød Mellan 42 Aar gl.
  indsat i Kirken i den smalle Mandfolkegang i hendes Faders
  Hr. Borgemester Melans aabne Begravelse. Kirkeværge
  Møller blev betalt for Gravens Aabning og saa for
  Klokkerne 3 Rdl.

  Ifølge kisteplade er hun død d.25 dec. 1773.

  Ifølge Ministerialbogen for Hellig Geist Døbt 20 Marts 1731. Også vielsesdatoen er forkert idet hun efter samme kirkebog 22 år gammel blev viet 1 Februar 1754 til Divisionskirug Joachim Ziehlefeldt ved "Holmens Håndværks Stok", han var da 55 år. Hans første kone blev begravet 3 Juni 1753. Selv døde han 12 Oktober 1758, 4 år efter at være viet til Anne Frederica. I Oslo Universitetsbibliotek findes en sang skrevet til deres bryllup. Anne Frederica døde i borgmester Milans hus i Stengade efter at have boet sammen med Ziehlefeldt i Skindergade i København.

  Milans Gravkælder, ved Bent Madsen


  ...til eventuel Enkepension for sin tilkommende Hustru. Dokumentet er saalydende):
  "Jeg underskrevne Joachim Ziehlefeldt, hans Kongelige Majst. til Danmark og Norge p. p. Feltskiær ved Holmens Haandværks Stok.
  indskyder udi den allernaadigst oprettede Pensions-Casse fOT Land Militair Etatens Enker og BØrn den Summa 600 Rdl. for min tilkommende Hustru, Friderica Milan, paa den Condition, at bemeldte min tilkommende Hustru, Friderica Milan, efter min dødelige Afgang, så længe hun leverr, og udi Enkestand forbliver, aarlig af for-bemeldte mit nu giorde indskud, ifølge af den for bemeldte Pensions-Casse publicerede allernaadigste Fundation de dato Hirscholm den 22. Maj 1739 til Pension nyder 40 procento og saaledes hvert Asr tilsammen 240 Rdl.......etc.. ....
  Kiøbenhavn, den 22. Septembrls 1753.

  J. Ziehlefeldt."

  H.C Terslin (Milanbogen)


 • Milan2014 Issue 6.2 , Sidst opdateret 2022.02.16

  ref:
  Per Juul Larsen og H.C.TERSLIN 1924