Carl Friderich MilanAnna Marie KeslerJens Ibsen MørkElsebeth Sørensdatter

Gabriel Ferdinand MilanAne Marie Jensdatter Mørk

Anne Catrine Milan

f a m i l y
Children with:
Hans Christian Bech

Siblings:
Anna Friderica Milan
Anna Friderica Milan
Regine Milan
Christiana Ulrica Milan
Caroline Milan
Christiana Ulrica Milan
Kirstine Marie Milan
Elisabeth Milan
Carl Friderich Milan
Christiana Ulrica Milan
Ulrich Christian Milan
Anne Marie Milan
Henrich Johansen Appel
Elsebeth Johansdatter Appel

Children:
unavngivet ?
Anne Catrine Milan
 • Born: 13 FEB 1746, København
 • Married 1767 to Hans Christian Bech
 • Died: 10 NOV 1767, Helsingør

  pict714.jpg [113x193]
  Hun var yngste Datter af Hofforgylder (senere Borgmester) Milan i dennes ÆgteSkab med Ane Marie, f. Jensdatter Mørch.
  I 19 Aars Alderen blev hun gift (ca.1767) med Hans Chr. Bech (siden Købmand) i Helsingør), der også var i 18-20 Aars Alderen.
  Den gamle Milan var imod Partiet, som altsaa. dog kom i Stand og under romantiske Omstændigheder.
  I det ellers ret prosaiske Værk,"Sjællandske Registre", fortælles kortelig en hel lille rørende Beretning om de to unges Kærlighedsforhold, der faar en saa. brat Afslutning:
  "Andragende fra Borgemester Gabriel Milan. i Helsingør i Anledning af at hans yngste Datter Anne Cathrine Milan har ladet sig forlede til hemmelig og om Nattetider at undvige af hans Hus og uden hans Vilje og Vidende ladet sig vie til en ung 18-20 Aar gammel Person. Hans Bech. som i Henseende til ·
  hans Ungdom og Omstændigheder ikke kan forsørge hende osv. Derfor andrager faderen om Tilladelse til at disponere saaledes over hendes allerede tilfaldne Mødrenearv og efter hans Død hendes fædrenearv, at hendes Mand ikke kan røre derved. og at det maa være ham tilladt af hendes Aivekapital at Indsætte 500 Rdl. i Enkekassen for hende og hendes Børn."
  Anne Cathrine døde samme Aar (i Barselseng); Barnet var dødfødt og begravedes sammen med hende (16-11-1767)

  H.C. Terslin

  Kirkebøger:
  Hellig Geist, København.
  Bog 6 7 DØBTE År 1747
  Folio 73 D.22 Feb Gabriel-Ferdinand Milan Hofforgylder og Ane
  Anne Marie Mørch D: Datter kaldet Anne Catrine
  Catrine Test Mad. Inger-Marie With, Mad. Milan Malerm.
  Konen, Pavel Nissen Compagnie Skreder paa
  Holmen, Friederich-Carl Milan, Jens Brastrup
  begge Malere.

  Sct Olai, Helsingør.
  kort 179-16 DØDE År 1767
  side 124 16 November Madam Ane Catrine fød Milan, Kiøbmand Bechs
  Hustrue i Helsingør. hendes Liig indsat i Kirken
  tillige med sit dødfødte Drengebarn :i: een
  Liigkiste udi sin Fader Borgemester Milans
  murede Begravelse lige ved og under Chors Døren
  i Søndre Gang med fuld Ceremoni. For Gravens Aabning blev betalt Kirke-Værgen
  efter Reglementet og til Klokkeren for alle Klokkerne u-ringede 3 Rdl
  ( Denne Begravelse skete om Eftermiddagen kl.4 Slet med Kongl. Tilladelse.)

  Milans Gravkælder, ved Bent Madsen

 • Milan2014 Issue 6.2 , Sidst opdateret 2022.02.16

  ref:
  Per Juul Larsen og H.C.TERSLIN 1924