Carl Friderich MilanAnna Marie KeslerJens Ibsen MørkElsebeth Sørensdatter

Gabriel Ferdinand MilanAne Marie Jensdatter Mørk

Kirstine Marie Milan

f a m i l y
Siblings:
Anna Friderica Milan
Anna Friderica Milan
Regine Milan
Christiana Ulrica Milan
Caroline Milan
Christiana Ulrica Milan
Elisabeth Milan
Carl Friderich Milan
Christiana Ulrica Milan
Anne Catrine Milan
Ulrich Christian Milan
Anne Marie Milan
Henrich Johansen Appel
Elsebeth Johansdatter Appel
Kirstine Marie Milan
 • Born: ABT 1741, København
 • Married 21 OCT 1764, Esbønderup, to Niels Davidsen
 • Died: 1 AUG 1785, København

  pict700.jpg [165x120]
  Datter af Hofforgylder. senere Borgmester, G F. Milan og dennes første Hustru, Ane Marie Jensdatter Mørch, døbt 18-1-1741 i Helligaandskirken, København. 21. Okt. 1764 blev hun viet af Sognepræst Frankenau i Esbønderup til Købmand i Helsingør Niels Davidsen; hun var da ca. 23 Aar, han 32 Aar gl. (idet han var født ca. 1733) Aaret efter indsatte han 500 Rdl. til hendes eventuelle Enkepension i "Den almindelige Enkekasse"'. Dokumentet herom er saadlydende:

  "Jeg Niels Davidsen, Kiøbmand i Helsingør, indskyder hermed udi den for land Melitair Etatens Enker og Børn allernaadigst oprettede Pensions Casse den Summa 500 Rdl.. tillige med den anordnede RecognItion af 10 pro C.te, 50 Rdl., tilsammen 550 Rdl. for min Hustru Christine Marie Milan, som jeg den 21. Oktober a. p. haver holdt Brøllup med, paa den Condition, at bemelte min Hustru, Christine Marie Milan ,efter min Dødelige afgang saalænge hun lever og udi Enkestand forbliver. aarlig af dette mit nu giorde indskud nyder 40 procento og saaledes hvert Aar 200 Rd1. -- -
  Helsingør, 21, Marts 1765. Niels Davidsen"

  H.C. Terslin (Milanbogen)

  Kirkebøger:
  Hellig Geist, København
  Bog 6 7 DØBTE År 1741
  Folio 17 D 18 Januar Gabriel Ferdinand Milan Hof Maler og
  Anne Marie Jensdatter, Datter kaldet Kirstine Marie
  Kirstine Test: Mad Elsebeth Jens Mørk, Madam
  Marie Kirstine Jensen, Ingenieur Capit. Sibrandt
  HoffMalermester Joseph Sauber, Christian Madsen.

  Bog 86 12b Nikolaj, København
  Folio 419 ? DØDE År 1785 Folio 106?
  d. 5 August afgl Kiøbmand Niels Davidsens Enke Kirstine M(arie)
  Millan gl: 44 Aar død af Giegt Begr: i Kirkens
  Søndre Chorus No 1 om Eftermiddagen Kl 3 slet
  fra Laxegaden


 • Milan2014 Issue 6.2 , Sidst opdateret 2022.02.16

  ref:
  Per Juul Larsen og H.C.TERSLIN 1924